لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

اشتباهات رایج در شستشوی لباس‌های مردانه

تنها یک اشتباه در شستشوی پیراهن مردانه شروع اشتباهات سلسله داری می شود که همه چیز را از کنترل شما خارج می کند
اشتباه اول : لکه گیری غیراصولی پیراهن
اشتباه دوم : استفاده بیش از حد از مواد شوینده
اشتباه سوم : شستشوی پیراهن با دکمه های بسته
اشتباه چهارم : استفاده از مواد مختلف برای لکه بری پیراهن